…nalagam…

KAKOVOST V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU 1-2 od 2

SISTEM VODENJA KAKOVOSTI ZA PRIHODNOST VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

KZP ISO 9001 ŠOLSTVO VZGOJA IZOBRAŽEVANJE

Skupaj gradimo osnovo za celovito kakovostno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov. Ustvarjamo jedro kulture dobrega sodelovanja, ki je temelj v procesu rasti posameznikov, zavodov in sistema v celoti. Širimo poslanstvo Vzgojitelja in Učitelja ter posredujemo dobro prakso

BREZPLAČNO

Predstavitev praktičnih primerov upravljanja varovanja osebnih, zaupnih in poslovnih podatkov ter obvladovanja tveganj.

 

Obdelava osebnih podatkov v vzgojno-izobraževalnih zavodih je lahko izziv in zahteva veliko napora, če k reševanju ne pristopimo na sistematičen način. Pri obdelavi podatkov nam zlasti zakonodaja nalaga stroge in jasne zahteve, ki jim moramo zadostiti. Neizpolnjevanje zahtev predstavlja tveganje in posledično izgubo ugleda.

BREZPLAČNO