…nalagam…

Trajanje: 0:16:21ISO 9001


Cena z DDV:
12,00 €
Cena z DDV:

mag. Peter Kunc


Praktična razlaga zahtev standarda ISO 9001:2015

Dostop do ogleda webinarjev omogočimo le udeležencem E-delavnice: ISO 9001 – kako ga razumeti in učinkovito uporabiti v praksi.


EFQM ODLIČNOST

ODLIČNOST IN MODEL ODLIČNOSTI EFQM - Kaj, zakaj in kako?

GDPR ZVOP-1 ZVOP-2

NOVA UREDBA O VARSTVU POSAMEZNIKOV PRI OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

EFQM ODLIČNOST

MODEL ODLIČNOSTI EFQM – predstavitev in uporaba modela

ISO 9001

SISTEM VODENJA KAKOVOSTI ISO 9001 - KORISTI UPORABE