…nalagam…

Trajanje: 0:16:21ISO 9001


Cena z DDV:
12,00 €
Cena z DDV:

mag. Peter Kunc


Praktična razlaga zahtev standarda ISO 9001:2015

Dostop do ogleda webinarjev omogočimo le udeležencem E-delavnice: ISO 9001 – kako ga razumeti in učinkovito uporabiti v praksi.


EFQM ODLIČNOST

ODLIČNOST IN MODEL ODLIČNOSTI EFQM - Kaj, zakaj in kako?

ISO 9001

SISTEM VODENJA KAKOVOSTI ISO 9001 - KORISTI UPORABE

KZP ISO 9001 ŠOLSTVO VZGOJA IZOBRAŽEVANJE

SISTEM VODENJA KAKOVOSTI ZA PRIHODNOST VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

ISO 9001 ISO 9004 EFQM

KONCEPTUALNE SPREMEMBE SISTEMOV VODENJA – PREMIK V STRATEŠKO VODENJE