…nalagam…

Trajanje: 1:07:37ISO 9001 ISO 9004 EFQM


Cena brez DDV:
BREZPLAČNO
Cena brez DDV:

Predavatelj: mag. Rajko Novak


Konceptualni premik standardov za sisteme vodenja v smeri zahtev na osnovi uspešnosti delovanja in bistvene vsebinske spremembe ponujajo uporabnikom številne priložnosti za povečanje koristnosti sistemov vodenja v organizacijah.

Te priložnosti boste vodje in managerji lažje in uspešneje izkoristili, če boste spoznali in razumeli širši kontekst in smer spreminjanja standardov za sisteme vodenja ter namen in vsebino bistvenih sprememb, kar predstavimo v webinarju.

Vsebina:

 • Širši kontekst razvoja standardov za sisteme vodenja
 • Vedno večji pomen voditeljstva
 • Uspešnost v podporo uresničevanju strateških usmeritev
 • Bistvene novosti standardov za sisteme vodenja
  • Kontekst organizacije
  • Potrebe in pričakovanja zainteresiranih strani
  • Preventivna naravnanost (tveganja in priložnosti)
  • Obvladovanje sprememb
  • Znanje organizacije

Tistim, ki sisteme vodenja že uporabljate, želimo predstaviti celovitejši vpogled v prizadevanja snovalcev standardov za večjo uspešnost sistemov vodenja pri uresničevanju strateških usmeritev organizacij. Webinar je zanimiv tudi za tiste, ki (še) niste naklonjeni sistematičnemu delu na področju kakovosti oziroma se še niste odločili za uvedbo sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2015.

Vsa SIQ-izobraževanja s področij sistemov vodenja in odličnosti najdete na naši spletni strani www.znanje.siq.si


GDPR ZVOP-1 ZVOP-2

NOVA UREDBA O VARSTVU POSAMEZNIKOV PRI OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

EFQM ODLIČNOST

ODLIČNOST IN MODEL ODLIČNOSTI EFQM - Kaj, zakaj in kako?

OKOLJE

Carbon footprint methodology presentation and its calculation

EFQM ODLIČNOST

MODEL ODLIČNOSTI EFQM – predstavitev in uporaba modela