…nalagam…

Trajanje: 1:00:24EFQM ODLIČNOST


Cena z DDV:
32,00 €
105,00 €
70% popust
Cena z DDV:

Predavatelj: mag. Rajko Novak


Model odličnosti EFQM je celovit analitični okvir za razvijanje, ocenjevanje in izboljševanje odličnosti. Omogoča razumevanje vzročno-posledičnih povezav med tem, kar organizacija dela, in rezultati, ki jih dosega. Sistematično učenje na tej osnovi ter izboljševanje in inoviranje delovanja pomaga organizacijam dosegati in trajno ohranjati izvrstne ravni delovanja, s katerimi izpolnjuje ali celo presega pričakovanja svojih deležnikov.

Spletni seminar je namenjen osnovnemu poznavanju modela in razumevanju koristnosti njegove uporabe.

Predstavljeni so vsi elementi modela:

  • temeljna načela odličnosti,
  • model odličnosti EFQM ter metodologija ocenjevanja RADAR,
  • pristopi samoocenjevanja za različne ravni zrelosti organizacij ter
  • možnosti zunanjega preverjanja in priznavanja dosežene ravni odličnosti (v Sloveniji, Evropi ali na globalni ravni).

Po ogledu webinarja prejmete potrdilo o udeležbi na webinarju.


GDPR ZVOP-1 ZVOP-2

NOVA UREDBA O VARSTVU POSAMEZNIKOV PRI OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

ISO 9001 ISO 9004 EFQM

KONCEPTUALNE SPREMEMBE SISTEMOV VODENJA – PREMIK V STRATEŠKO VODENJE

EFQM ODLIČNOST

ODLIČNOST IN MODEL ODLIČNOSTI EFQM - Kaj, zakaj in kako?

DPO GDPR ZVOP-2

KAJ SO KLJUČNE NALOGE POOBLAŠČENE OSEBE ZA VARSTVO PODATKOV (DPO) IN KATERE ORGANIZACIJE GA POTREBUJEJO