…nalagam…

Trajanje: 0:32:02GDPR ZVOP-1 ZVOP-2


Cena brez DDV:
BREZPLAČNO
Cena brez DDV:

Predavatelj: mag. Matjaž Drev


Po maju 2018 se je na celotnem območju EU pričela neposredno uporabljati Splošna uredba o varstvu podatkov (v nadaljevanju Uredba oz. GDPR), ki je nadomestila do takrat veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Uredba uvaja uvedbo pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov in dolžnost poročanja o varnostnih incidentih, med katere se uvršča tudi nepooblaščena obdelava osebnih podatkov. Strožje zahteve so glede zavarovanja osebnih podatkov in razvoja informacijskih sistemov, ki morajo vključevati koncept vgrajene zasebnosti. Strožje so tudi sankcije za kršitve.

Webinar predstavlja ključne spremembe, pomembne za organizacije, ki obdelujejo osebne podatke, ter pogodbene obdelovalce.

Vsebina:

  • Pravila igre in sankcije
  • Spremembe zakonodaje
  • Osnovni pojmi in temeljna načela
  • Pravna podlaga
  • Pravice posameznikov
  • Obveznosti upravljavcev, zavarovanje
  • Ključne novosti GDPR
  • Kako se pripraviti na spremembe

Za še bolj celovito in poglobljeno razumevanje vabljeni na enodnevni seminar v Ljubljani: Nova uredba o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov - GDPR.


ISO 9001

SISTEM VODENJA KAKOVOSTI ISO 9001 - KORISTI UPORABE

EFQM ODLIČNOST

ODLIČNOST IN MODEL ODLIČNOSTI EFQM - Kaj, zakaj in kako?

KZP ISO 9001 ŠOLSTVO VZGOJA IZOBRAŽEVANJE

SISTEM VODENJA KAKOVOSTI ZA PRIHODNOST VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

DPO GDPR ZVOP-2

Kaj so ključne naloge pooblaščene osebe za varstvo podatkov (DPO) in katere organizacije ga potrebujejo