…nalagam…

Trajanje: 1:09:44 


Cena brez DDV:
BREZPLAČNO
Cena brez DDV:

mag. Aleš Košir in Sabina Bauman


Obdelava osebnih podatkov v vzgojno-izobraževalnih zavodih je lahko izziv in zahteva veliko napora, če k reševanju ne pristopimo na sistematičen način. Pri obdelavi podatkov nam zlasti zakonodaja nalaga stroge in jasne zahteve, ki jim moramo zadostiti. Neizpolnjevanje zahtev predstavlja tveganje in posledično izgubo ugleda.


GDPR ZVOP-1 ZVOP-2

NOVA UREDBA O VARSTVU POSAMEZNIKOV PRI OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

ISO 13485 MDR

EN ISO 13485:2016 - osnove sistema vodenja kakovosti za medicinske pripomočke

EFQM ODLIČNOST

ODLIČNOST IN MODEL ODLIČNOSTI EFQM - Kaj, zakaj in kako?

AVTO

Strokovno srečanje s področja avtomobilske industrije: Ali smo pripravljeni na izzive kupcev?