…nalagam…

Trajanje: 1:09:44 


Cena brez DDV:
BREZPLAČNO
Cena brez DDV:

mag. Aleš Košir in Sabina Bauman


Obdelava osebnih podatkov v vzgojno-izobraževalnih zavodih je lahko izziv in zahteva veliko napora, če k reševanju ne pristopimo na sistematičen način. Pri obdelavi podatkov nam zlasti zakonodaja nalaga stroge in jasne zahteve, ki jim moramo zadostiti. Neizpolnjevanje zahtev predstavlja tveganje in posledično izgubo ugleda.


EFQM ODLIČNOST

MODEL ODLIČNOSTI EFQM – predstavitev in uporaba modela

DPO GDPR ZVOP-2

Kaj so ključne naloge pooblaščene osebe za varstvo podatkov (DPO) in katere organizacije ga potrebujejo

AVTO

Strokovno srečanje s področja avtomobilske industrije: Ali smo pripravljeni na izzive kupcev?

KZP ISO 9001 ŠOLSTVO VZGOJA IZOBRAŽEVANJE

SISTEM VODENJA KAKOVOSTI ZA PRIHODNOST VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA