…nalagam…

Trajanje: 1:09:44 


Cena brez DDV:
BREZPLAČNO
Cena brez DDV:

mag. Aleš Košir in Sabina Bauman


Obdelava osebnih podatkov v vzgojno-izobraževalnih zavodih je lahko izziv in zahteva veliko napora, če k reševanju ne pristopimo na sistematičen način. Pri obdelavi podatkov nam zlasti zakonodaja nalaga stroge in jasne zahteve, ki jim moramo zadostiti. Neizpolnjevanje zahtev predstavlja tveganje in posledično izgubo ugleda.


ISO/IEC 27001 SUIV

STANDARD ISO/IEC 27001 ZA UPRAVLJANJE INFORMACIJSKE VARNOSTI

OKOLJE

Carbon footprint methodology presentation and its calculation

EFQM ODLIČNOST

ODLIČNOST IN MODEL ODLIČNOSTI EFQM - Kaj, zakaj in kako?

 

E-strokovno srečanje: Predstavitev metode A3 in usposabljanja Vodja vitkih projektov izboljšav