…nalagam…

Trajanje: 1:09:44 


Cena brez DDV:
BREZPLAČNO
Cena brez DDV:

mag. Aleš Košir in Sabina Bauman


Obdelava osebnih podatkov v vzgojno-izobraževalnih zavodih je lahko izziv in zahteva veliko napora, če k reševanju ne pristopimo na sistematičen način. Pri obdelavi podatkov nam zlasti zakonodaja nalaga stroge in jasne zahteve, ki jim moramo zadostiti. Neizpolnjevanje zahtev predstavlja tveganje in posledično izgubo ugleda.


ISO 9001

SISTEM VODENJA KAKOVOSTI ISO 9001 - KORISTI UPORABE

DPO GDPR ZVOP-2

Kaj so ključne naloge pooblaščene osebe za varstvo podatkov (DPO) in katere organizacije ga potrebujejo

CYBERSECURITY

VARNOSTNE GROŽNJE, KI PRETIJO PODJETJEM

ISO 13485 MDR

EN ISO 13485:2016 - osnove sistema vodenja kakovosti za medicinske pripomočke