…nalagam…

Trajanje: 0:34:31KZP ISO 9001 ŠOLSTVO VZGOJA IZOBRAŽEVANJE


Cena brez DDV:
BREZPLAČNO
Cena brez DDV:

Mag. Peter Kunc je že več kot 25 let vodilni presojevalec sistemov vodenja in tudi vodilni ocenjevalec v postopkih akreditiranja laboratorijev in kontrolnih organov. Na slednjem področju deluje tudi kot peer-evalvator v okviru Evropske Akreditacije. Bil je prvi direktor področja Ocenjevanja sistemov vodenja na SIQ in tehnični vodja na SA, ima pa tudi bogate vodstvene izkušnje iz gospodarstva.


Zahteve in smernice, ki jih podaja model KzP, temeljijo na sodobnih standardih in modelih vodenja kakovosti, ki so uveljavljeni in priznani v mednarodnem merilu, kot so mednarodni standardi skupine ISO 9000 za sisteme vodenja kakovosti ter evropski model poslovne odličnosti EFQM. Pri tem je med osnovnimi zahtevami poudarjena zahteva po izpolnjevanju obstoječe zakonodaje.

Zahteve spodbujajo zavode k sistematičnemu pristopu razvijanja takšnih aktivnosti in procesov, ki vodijo v povečevanje zadovoljstva vseh udeležencev v vzgoji in izobraževanju.

Pri tem se še posebej poudarja pomen:

  • razumevanja in izpolnjevanja zahtev in pričakovanj udeležencev v procesih vzgoje in izobraževanja
  • pridobivanja in vrednotenja rezultatov delovanja in uspešnosti zavoda
  • nenehnega izboljševanja, ki izhaja iz objektivnih merjenj in spremljanja delovanja zavoda

Zahteve KzP, 3. izdaja

Uvajanje modela

Uvajanje modela Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja poteka sistematično, pristop je celovit. Pri tem velja osnovno izhodišče, da gradimo na obstoječi "dobri praksi" vsakega posameznega zavoda, ki jo postopno in v skladu z zahtevami modela nadgrajujemo in povezujemo v celovit sistem vodenja kakovosti.


ISO/IEC 27001 SUIV

STANDARD ISO/IEC 27001 ZA UPRAVLJANJE INFORMACIJSKE VARNOSTI

ISO 9001 ISO 9004 EFQM

KONCEPTUALNE SPREMEMBE SISTEMOV VODENJA – PREMIK V STRATEŠKO VODENJE

ISO 9001

SISTEM VODENJA KAKOVOSTI ISO 9001 - KORISTI UPORABE

CYBERSECURITY

VARNOSTNE GROŽNJE, KI PRETIJO PODJETJEM