…nalagam…

Trajanje: 0:34:31KZP ISO 9001 ŠOLSTVO VZGOJA IZOBRAŽEVANJE


Cena brez DDV:
BREZPLAČNO
Cena brez DDV:

Mag. Peter Kunc je že več kot 25 let vodilni presojevalec sistemov vodenja in tudi vodilni ocenjevalec v postopkih akreditiranja laboratorijev in kontrolnih organov. Na slednjem področju deluje tudi kot peer-evalvator v okviru Evropske Akreditacije. Bil je prvi direktor področja Ocenjevanja sistemov vodenja na SIQ in tehnični vodja na SA, ima pa tudi bogate vodstvene izkušnje iz gospodarstva.


Zahteve in smernice, ki jih podaja model KzP, temeljijo na sodobnih standardih in modelih vodenja kakovosti, ki so uveljavljeni in priznani v mednarodnem merilu, kot so mednarodni standardi skupine ISO 9000 za sisteme vodenja kakovosti ter evropski model poslovne odličnosti EFQM. Pri tem je med osnovnimi zahtevami poudarjena zahteva po izpolnjevanju obstoječe zakonodaje.

Zahteve spodbujajo zavode k sistematičnemu pristopu razvijanja takšnih aktivnosti in procesov, ki vodijo v povečevanje zadovoljstva vseh udeležencev v vzgoji in izobraževanju.

Pri tem se še posebej poudarja pomen:

  • razumevanja in izpolnjevanja zahtev in pričakovanj udeležencev v procesih vzgoje in izobraževanja
  • pridobivanja in vrednotenja rezultatov delovanja in uspešnosti zavoda
  • nenehnega izboljševanja, ki izhaja iz objektivnih merjenj in spremljanja delovanja zavoda

Zahteve KzP, 3. izdaja

Uvajanje modela

Uvajanje modela Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja poteka sistematično, pristop je celovit. Pri tem velja osnovno izhodišče, da gradimo na obstoječi "dobri praksi" vsakega posameznega zavoda, ki jo postopno in v skladu z zahtevami modela nadgrajujemo in povezujemo v celovit sistem vodenja kakovosti.

Projekt uvajanja modela poteka skozi delavnice Aktivnega izobraževanja.

Po zaključku uvajanja vseh modulov v vsakdanjo prakso zavoda sledi neodvisna presoja ustreznosti z zahtevami modela. Zavodi, ki izpolnjujejo zahteve modela, pridobijo certifikat/znak Kakovost za prihodnost.

S certifikatom Kakovost za prihodnost potrjujemo, da imamo v zavodu vzpostavljen sistem vodenja kakovosti, ki nas sistematično vodi od vizije do konkretnih nenehnih izboljšav.


EFQM ODLIČNOST

MODEL ODLIČNOSTI EFQM – predstavitev in uporaba modela

DPO GDPR ZVOP-2

Kaj so ključne naloge pooblaščene osebe za varstvo podatkov (DPO) in katere organizacije ga potrebujejo

ISO 9001 ISO 9004 EFQM

KONCEPTUALNE SPREMEMBE SISTEMOV VODENJA – PREMIK V STRATEŠKO VODENJE

ISO 13485 MDR

EN ISO 13485:2016 - osnove sistema vodenja kakovosti za medicinske pripomočke