…nalagam…

Trajanje: 0:23:01ISO 19011


Cena z DDV:
12,00 €
Cena z DDV:

mag. Peter Kunc


Predstavitev najpomembnejših sprememb v zadnji izdaji standarda.

Dostop do ogleda webinarjev omogočimo le udeležencem E- delavnice: Smernice za presojanje sistemov vodenja ISO 19011:2018 v praksi.


ISO 9001

ISO 9001 – kako ga razumeti in učinkovito uporabiti v praksi

EFQM ODLIČNOST

MODEL ODLIČNOSTI EFQM – predstavitev in uporaba modela

DPO GDPR ZVOP-2

Kaj so ključne naloge pooblaščene osebe za varstvo podatkov (DPO) in katere organizacije ga potrebujejo

ISO/IEC 27001 SUIV

STANDARD ISO/IEC 27001 ZA UPRAVLJANJE INFORMACIJSKE VARNOSTI