…nalagam…

Trajanje: 1:29:51AVTO


Cena brez DDV:
BREZPLAČNO
Cena brez DDV:

Zorc Dušan, Petrič Anton in Zupančič Mišel


Večina avtomobilskih proizvajalcev od dobaviteljev zahteva poznavanje in uporabo enega ali več osnovnih orodij avtomobilske industrije. Zato lahko le organizacije, katerih zaposleni imajo ustrezna znanja (Core Tools), svojim naročnikom zagotavljajo, da bodo zahteve standarda IATF 16949 ter veljavnih referenčnih priročnikov o zagotavljanju kakovosti izpolnjene.

Orodja kakovosti se uporabljajo za zagotavljanje kakovosti v vseh fazah nastajanja proizvoda. Ob pravilni uporabi so ta orodja temelj za izpolnjevanje zahtev odjemalcev, zato je bila rdeča nit strokovnega dogodka predstaviti nujnost poznavanja orodij kakovosti v avtomobilski industriji, kot tudi nujnost poznavanja njihove pravilne uporabe.

Ena izmed zahtev standarda IATF 16949 je, da mora vodstvo zagotoviti osebje, ki razume svojo vlogo in ima ustrezne kompetence. Učinkovitost in uspešnost prilagajanja pa sta v veliki meri odvisni prav od osebja, ki te procese načrtuje in vodi. Organizacija torej mora zagotavljati kompetentnost osebja na podlagi ustreznih izobraževanj in usposabljanj.


EFQM ODLIČNOST

MODEL ODLIČNOSTI EFQM – predstavitev in uporaba modela

ISO 13485 MDR

EN ISO 13485:2016 - osnove sistema vodenja kakovosti za medicinske pripomočke

CYBERSECURITY

VARNOSTNE GROŽNJE, KI PRETIJO PODJETJEM

 

Predstavitev praktičnih primerov upravljanja varovanja osebnih, zaupnih in poslovnih podatkov ter obvladovanja tveganj.