…nalagam…

Trajanje: 1:29:51AVTO


Cena brez DDV:
BREZPLAČNO
Cena brez DDV:

Zorc Dušan, Petrič Anton in Zupančič Mišel


Večina avtomobilskih proizvajalcev od dobaviteljev zahteva poznavanje in uporabo enega ali več osnovnih orodij avtomobilske industrije. Zato lahko le organizacije, katerih zaposleni imajo ustrezna znanja (Core Tools), svojim naročnikom zagotavljajo, da bodo zahteve standarda IATF 16949 ter veljavnih referenčnih priročnikov o zagotavljanju kakovosti izpolnjene.

Orodja kakovosti se uporabljajo za zagotavljanje kakovosti v vseh fazah nastajanja proizvoda. Ob pravilni uporabi so ta orodja temelj za izpolnjevanje zahtev odjemalcev, zato je bila rdeča nit strokovnega dogodka predstaviti nujnost poznavanja orodij kakovosti v avtomobilski industriji, kot tudi nujnost poznavanja njihove pravilne uporabe.

Ena izmed zahtev standarda IATF 16949 je, da mora vodstvo zagotoviti osebje, ki razume svojo vlogo in ima ustrezne kompetence. Učinkovitost in uspešnost prilagajanja pa sta v veliki meri odvisni prav od osebja, ki te procese načrtuje in vodi. Organizacija torej mora zagotavljati kompetentnost osebja na podlagi ustreznih izobraževanj in usposabljanj.


EFQM ODLIČNOST

MODEL ODLIČNOSTI EFQM – predstavitev in uporaba modela

GDPR ZVOP-1 ZVOP-2

NOVA UREDBA O VARSTVU POSAMEZNIKOV PRI OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

ISO 9001

SISTEM VODENJA KAKOVOSTI ISO 9001 - KORISTI UPORABE

KZP ISO 9001 ŠOLSTVO VZGOJA IZOBRAŽEVANJE

SISTEM VODENJA KAKOVOSTI ZA PRIHODNOST VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA